Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710179472 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031781853 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Pankúchova 4 
Obec
Bratislava-Petržalka - 529460 
Obec (názov)
Bratislava-Petržalka 
PSČ
85104 
Kód okresu
105 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
62525881-3 
Faxové číslo
62525881-3 
Email
skola@zspankuchovaba.edu.sk 
Web adresa
www.zspankuchovaba.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-05-02 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00603201 
Eduid
100000914 
Eduid kmeňové
100000919 
Kód kmeňový
031781853