Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710179650 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036064181 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Štúrova 142/A 
Obec
Malacky - 508063 
Obec (názov)
Malacky 
PSČ
90101 
Kód okresu
106 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0347722468 
Faxové číslo
7731291 
Email
zssturma@zssturma.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-06-27 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304913 
Eduid
100001068 
Eduid kmeňové
100001067 
Kód kmeňový
036064181