Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710180136 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000304841 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Kalinkovo 194 
Obec
Kalinkovo - 507997 
Obec (názov)
Kalinkovo 
PSČ
90043 
Kód okresu
108 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45989191 
Faxové číslo
 
Email
zs.kalinkovo@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-02-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-09-12 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304841 
Eduid
100001411