Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710180217 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710056117 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacim jazykom maďarským 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Hlavná 181 
Obec
Reca - 503983 
Obec (názov)
Reca 
PSČ
92526 
Kód okresu
108 
Stav
2 - Bez detí, žiakov, poslucháčov 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45915129 
Faxové číslo
 
Email
zsvjmvreci@zoznam.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-02-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-21 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00306142 
Eduid
100001449 
Eduid kmeňové
100001448 
Kód kmeňový
710056117