Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710183798 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710057652 
Názov
Školský klub detí pri základnej škole 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Veľký Klíž 106 
Obec
Veľký Klíž - 505731 
Obec (názov)
Veľký Klíž 
PSČ
95845 
Kód okresu
305 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0385429249 
Faxové číslo
 
Email
zsvelkykliz@gmail.com 
Web adresa
www.zsvelkykliz.edupage.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
andrea.barosova@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-01-02 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-13 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00311308 
Eduid
100003861