Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710186886 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037865412 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
Krčméryho 2 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377720679 
Faxové číslo
 
Email
sekretariat@zskrcmeryho.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
ronec@zskrcmeryho.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2003-03-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-12-01 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00308307 
Eduid
100005779