Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710193009 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037831534 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Škol.klub detí pri ZŠ 
Ulica
Slobody 2 
Obec
Poltár - 511765 
Obec (názov)
Poltár 
PSČ
98701 
Kód okresu
607 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-07-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00316342 
Eduid
100010227