Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710195605 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710127784 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
Veľká Franková 56 
Obec
Veľká Franková - 523992 
Obec (názov)
Veľká Franková 
PSČ
05978 
Kód okresu
703 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0524892654 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2001-11-26 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00076597 
Eduid
100012132 
Eduid kmeňové
100012131 
Kód kmeňový
710127784