Zoznam škôl a školských zariadení (24.6.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710196962 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036158798 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
1. mája 12 
Obec
Snina - 520802 
Obec (názov)
Snina 
PSČ
06901 
Kód okresu
709 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0577622901 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1998-01-01 
Dátum zániku
2015-08-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00323560 
Eduid
100013328 
Eduid kmeňové
100013327 
Kód kmeňový
036158798