Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710201877 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031986048 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Špeciálnej základnej školy 
Skrátený názov
Škol.jedáleň pri ŠZŠ 
Ulica
Inžinierska 24 
Obec
Košice-Západ - 598224 
Obec (názov)
Košice-Západ 
PSČ
04011 
Kód okresu
803 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0557898623 
Faxové číslo
 
Email
szsinzinierska@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
890 - Košický samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2005-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000008 
Eduid
100014833