Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710213654 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
017060265 
Názov
Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy sv. Dominika Savia 
Skrátený názov
Cent. voľ. času pri ZŠ 
Ulica
M. M. Hodžu 1732/9 
Obec
Zvolen - 518158 
Obec (názov)
Zvolen 
PSČ
96001 
Kód okresu
611 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0455333870 
Faxové číslo
 
Email
skola@zsdomzv.edu.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2006-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00179086 
Eduid
100010890