Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710218591 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037861425 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou 
Skrátený názov
Školská jedáleň-ZŠ s MŠ 
Ulica
Školská 372 
Obec
Horná Kráľová - 555878 
Obec (názov)
Horná Kráľová 
PSČ
95132 
Kód okresu
405 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377781247 
Faxové číslo
 
Email
rzshk@zshkralova.edu.sk 
Web adresa
zseduhornakralova.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
paeddr.horakova@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2008-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-12-14 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00800368 
Eduid
100005133