Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710218923 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042128790 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technológií a remesiel 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri SOŠ 
Ulica
Ivanská cesta 21 
Obec
Bratislava-Ružinov - 529320 
Obec (názov)
Bratislava-Ružinov 
PSČ
82104 
Kód okresu
102 
Stav
5 - Začne činnosť v budúcnosti 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
43421517 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2008-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-09-03 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36063606 
Eduid
100000256