Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710222084 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037810928 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
Pionierska 95 
Obec
Rajecké Teplice - 517933 
Obec (názov)
Rajecké Teplice 
PSČ
01313 
Kód okresu
511 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0415493515 
Faxové číslo
 
Email
zsrajteplice@centrum.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2008-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00321591 
Eduid
100008995 
Eduid kmeňové
100008997 
Kód kmeňový
037810928