Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710222513 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037813391 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole Jozefa Hanulu 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
Školská ulica 927/2 
Obec
Liptovské Sliače - 511005 
Obec (názov)
Liptovské Sliače 
PSČ
03484 
Kód okresu
508 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0444372176 
Faxové číslo
 
Email
zs.liptovskesliace@gmail.com 
Web adresa
https://zslsliace.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2008-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-07-17 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00315745 
Eduid
100008443