Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710222718 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000316831 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole len s ročníkmi I. stupňa 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
1. mája 7 
Obec
Podhradie - 512508 
Obec (názov)
Podhradie 
PSČ
03852 
Kód okresu
506 
Stav
3 - Zrušená činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0434293465 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2008-09-01 
Dátum zániku
2013-09-30 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00316831 
Eduid
100008097 
Eduid kmeňové
100008097 
Kód kmeňový
710222718