Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710226390 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042115591 
Názov
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda 
Skrátený názov
Výdajná škol.jedáleň-MŠ 
Ulica
Šarovce 126 
Obec
Šarovce - 502804 
Obec (názov)
Šarovce 
PSČ
93552 
Kód okresu
402 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0367720702 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2009-07-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00307521 
Eduid
100006729 
Eduid kmeňové
100006732 
Kód kmeňový
042115591