Zoznam škôl a školských zariadení (11.9.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710226713 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000162868 
Názov
Praktická škola ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej 
Skrátený názov
Praktická šk. - Spoj. š 
Ulica
Červeňova 42 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377417351 
Faxové číslo
 
Email
maria.klestincova@zmail.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Praktická škola - 501 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2009-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000004 
Eduid
100005858