Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710227663 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042125278 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul 
Skrátený názov
ŠJ - Kat. spoj. šk. 
Ulica
Saratovská 87 
Obec
Levice - 502031 
Obec (názov)
Levice 
PSČ
93405 
Kód okresu
402 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0366312217 
Faxové číslo
6312083 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2009-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00179086 
Eduid
100005532