Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710229550 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037958470 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského 
Skrátený názov
Šk.jedáleň pri KSŠ 
Ulica
Gwerkovej-Göllnerovej 9 
Obec
Banská Štiavnica - 516643 
Obec (názov)
Banská Štiavnica 
PSČ
96901 
Kód okresu
602 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ - 938 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2011-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00179086 
Eduid
100009616 
Eduid kmeňové
100017473 
Kód kmeňový
037958470