Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710229569 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
043880134 
Názov
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
Skrátený názov
Súkr.cent.špec.ped.por. 
Ulica
Nemocničná 1 
Obec
Veľký Krtíš - 515850 
Obec (názov)
Veľký Krtíš 
PSČ
99001 
Kód okresu
610 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0474831716 
Faxové číslo
 
Email
oakp@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2011-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
43880134 
Eduid
100010762 
Eduid kmeňové
100010762 
Kód kmeňový
710229569