Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710232985 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
034638539 
Názov
Súkromná jazyková škola COLLEGE 
Skrátený názov
Súkr.jaz.škola COLLEGE 
Ulica
Štefánikova trieda 7 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
2 - Bez detí, žiakov, poslucháčov 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0902338833 
Faxové číslo
 
Email
college@college.sk 
Web adresa
www.college.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Jazyková škola - 813 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
101 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
34638539 
Eduid
100005875