Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710234236 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710234244 
Názov
Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčasť Súkromnej materskej školy Detské centrum 
Skrátený názov
Súkr. výdaj. ŠJ pri MŠ 
Ulica
Blumentálska 16 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81107 
Kód okresu
101 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0907723465 
Faxové číslo
 
Email
riaditel@dckvietok.com 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@dckvietok.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2013-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
44284675 
Eduid
100000004 
Eduid kmeňové
100000003 
Kód kmeňový
710234244