Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710234660 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710201087 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej spojenej školy 
Skrátený názov
EP Cirk.spoj.školy- ZUŠ 
Ulica
Juhoslovanská 2 
Obec
Košice-Sídlisko Ťahanovce - 599875 
Obec (názov)
Košice-Sídlisko Ťahanovce 
PSČ
04013 
Kód okresu
802 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2009-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
30305624 
Eduid
100016643