Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710236859 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031787321 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy sv. Cecílie 
Skrátený názov
EP-ZUŠ sv. Cecílie 
Ulica
Gercenova 10 
Obec
Bratislava-Petržalka - 529460 
Obec (názov)
Bratislava-Petržalka 
PSČ
85101 
Kód okresu
105 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
43410702 
Faxové číslo
 
Email
riaditel@zusc.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@zusc.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1998-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
42131685 
Eduid
100000852 
Eduid kmeňové
100000248 
Kód kmeňový
031787321