Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710236867 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031816088 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského 
Skrátený názov
EP-ZUŠ 
Ulica
Dubová 1 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81104 
Kód okresu
101 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
54630152 
Faxové číslo
 
Email
moyzesskola@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
moyzesskola@stonline.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1953-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00603481 
Eduid
100000018 
Eduid kmeňové
100000074 
Kód kmeňový
031816088