Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710236891 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
030791898 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta 
Skrátený názov
EP-ZUŠ 
Ulica
Dunajská 13 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81484 
Kód okresu
101 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
54414661 
Faxové číslo
 
Email
zus.ruppeldta@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
zus.ruppeldta@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1919-11-06 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00603481 
Eduid
100000023