Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710237200 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042209536 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej 
Skrátený názov
EP Súkr. ZUŠ Pacovskej 
Ulica
Červeňova 42 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0903590786 
Faxové číslo
 
Email
riaditel@szus-pacovska.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
e.pacovska@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2012-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000262 
Eduid
100006879 
Eduid kmeňové
100005894 
Kód kmeňový
042209536