Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710239130 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042147107 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy ARS AKADEMY 
Skrátený názov
EP ako súčasť Súkr. ZUŠ 
Ulica
28. Októbra 2 
Obec
Trenčín - 505820 
Obec (názov)
Trenčín 
PSČ
91101 
Kód okresu
309 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0387486051 
Faxové číslo
7486051 
Email
info@szusvu.sk 
Web adresa
www.szusvu.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
info@szusvu.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2011-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
101 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
32804547 
Eduid
100004792