Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710239440 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036071200 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského 
Skrátený názov
EP-ZŠ J.G.Tajovského 
Ulica
Sokolská 4135 
Obec
Senec - 508217 
Obec (názov)
Senec 
PSČ
90301 
Kód okresu
108 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45923281 
Faxové číslo
 
Email
skola@zstajovskeho.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná škola - 211 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
skola@zstajovskeho.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1965-01-06 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00305065 
Eduid
100001495 
Eduid kmeňové
100001499 
Kód kmeňový
036071200