Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710240384 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037857126 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej 
Skrátený názov
EP Súkr. ZUŠ Madariovej 
Ulica
Movozámocká 129 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94905 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376523518 
Faxové číslo
 
Email
madariova@zoznam.sk 
Web adresa
www.konzervatoriumnitra.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2011-09-02 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-11-08 
Formaz
701 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
50320840 
Eduid
100006896