Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710240414 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037857134 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromného konzervatória 
Skrátený názov
EP Súkr. konzervatória 
Ulica
Cabajská 6 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376523518 
Faxové číslo
6523518 
Email
konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk 
Web adresa
www.konzervatoriumnitra.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Hud. a dram. konzervatórium - 331 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
madariova@zoznam.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2010-11-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-11-08 
Formaz
701 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
50320840 
Eduid
100006898