Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710241968 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037811291 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy 
Skrátený názov
EP pri Súkromnej ZUŠ 
Ulica
1. mája 3 
Obec
Liptovský Mikuláš - 510262 
Obec (názov)
Liptovský Mikuláš 
PSČ
03101 
Kód okresu
505 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0948048722 
Faxové číslo
 
Email
szuslh@szuslh.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2011-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000070 
Eduid
100007722 
Eduid kmeňové
100007690 
Kód kmeňový
037811291