Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710250975 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037810201 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
Skrátený názov
EP pri CVČ 
Ulica
Oslobodenia 941/50 
Obec
Trstená - 510106 
Obec (názov)
Trstená 
PSČ
02801 
Kód okresu
510 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0435392129 
Faxové číslo
 
Email
cvc@cvctrstena.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2012-10-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-23 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00314897 
Eduid
100008787