Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710256337 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036124681 
Názov
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča 
Skrátený názov
Výdajná ako súč ZŠ s MŠ 
Ulica
Školská 369 
Obec
Pruské - 513598 
Obec (názov)
Pruské 
PSČ
01852 
Kód okresu
302 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0424492722 
Faxové číslo
4492722 
Email
riaditel@zspruske.sk 
Web adresa
www.zspruske.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
jedalen@zspruske.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2015-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-11-16 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00317721 
Eduid
100016966