Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710257414 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037873547 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy P.O. Hviezdoslava 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
1. mája 12 
Obec
Snina - 520802 
Obec (názov)
Snina 
PSČ
06901 
Kód okresu
709 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0577622926 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2015-09-01 
Dátum zániku
2018-12-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00323560 
Eduid
100016996