Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710259131 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042434718 
Názov
Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy 
Skrátený názov
Materská škola pri SŠ 
Ulica
1. Čsl. brigády 3257/39 
Obec
Vrútky - 557358 
Obec (názov)
Vrútky 
PSČ
03861 
Kód okresu
506 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0434282119 
Faxové číslo
4281297 
Email
spojenaskolavrutky@gmail.com 
Web adresa
www.gvrutky.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
MŠ celodenná výchova a vzdelávanie - 111 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2015-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00647209 
Eduid
100017201 
Eduid kmeňové
100017452 
Kód kmeňový
042434718