Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710263597 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037864611 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Pála Kadosu 
Skrátený názov
EP ZUŠ P. Kadosu 
Ulica
Ul. A. Sládkovičova 2041/ 
Obec
Levice - 502031 
Obec (názov)
Levice 
PSČ
93401 
Kód okresu
402 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0366308440 
Faxové číslo
6308441 
Email
zuslevice@gmail.com 
Web adresa
www.zuslevice.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@zuslevice.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-12-10 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00307203 
Eduid
100017649