Zoznam škôl a školských zariadení (11.9.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710263597 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037864611 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy 
Skrátený názov
EP ZUŠ 
Ulica
Ul. A. Sládkovičova 2041/ 
Obec
Levice - 502031 
Obec (názov)
Levice 
PSČ
93401 
Kód okresu
402 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0366308440 
Faxové číslo
6308441 
Email
zuslevice@gmail.com 
Web adresa
www.zuslevice.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@zuslevice.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-02-02 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00307203 
Eduid
100017649