Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710264410 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
030849811 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy 
Skrátený názov
EP-súkromná ZUŠ 
Ulica
Obchodná 426/7 
Obec
Zohor - 508381 
Obec (názov)
Zohor 
PSČ
90051 
Kód okresu
106 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0905961824 
Faxové číslo
 
Email
mojaskola@azet.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
mojaskola@azet.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-09-07 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000038 
Eduid
100017716