Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710265778 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042448727 
Názov
Súkromná školská jedáleň 
Skrátený názov
Súkromná ŠJ 
Ulica
Vavrinecká 2 
Obec
Limbach - 508047 
Obec (názov)
Limbach 
PSČ
90091 
Kód okresu
107 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
skolka.limbach@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2015-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-01-20 
Formaz
701 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
42414911 
Eduid
100017864