Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710266278 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710006420 
Názov
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
Výdajná šk. jedáleň - M 
Ulica
Alexyho 26 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94911 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
msalexyho@smsnitra.sk 
Web adresa
www.materska-skola-alexyho-nit 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2017-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-08-30 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00308307 
Eduid
100017932