Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710266600 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037864742 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého 
Skrátený názov
EP ZUŠ L. Mokrého 
Ulica
1. mája 144 
Obec
Prašice - 505374 
Obec (názov)
Prašice 
PSČ
95622 
Kód okresu
406 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0385324569 
Faxové číslo
5324569 
Email
h.ferancova@zus-mokreho.sk 
Web adresa
www.zus-mokrého.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2017-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00311162 
Eduid
100018167 
Eduid kmeňové
100006285 
Kód kmeňový
037864742