Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710268823 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042083923 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
Skrátený názov
EP - SCŠPP 
Ulica
26. novembra 1510/3 
Obec
Humenné - 520004 
Obec (názov)
Humenné 
PSČ
06601 
Kód okresu
702 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0918669717 
Faxové číslo
 
Email
mihokj@azet.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Centrum špec.-pedag. poraden. - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2017-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-09-05 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000316 
Eduid
100018138