Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710269552 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
051277981 
Názov
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy 
Skrátený názov
Špeciálna ZŠ ako o.z. S 
Ulica
Hálkova 54 
Obec
Bratislava-Nové Mesto - 529346 
Obec (názov)
Bratislava-Nové Mesto 
PSČ
83103 
Kód okresu
103 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
02 4446050 
Faxové číslo
 
Email
szshalba@gmail.com 
Web adresa
www.szshaba.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Špeciálna základná škola - 531 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2018-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-01-03 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100018239