Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710269579 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
051278154 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy internátnej 
Skrátený názov
ŠJ ako súčasť SŠi 
Ulica
Vlastenecké nám. 1 
Obec
Bratislava-Petržalka - 529460 
Obec (názov)
Bratislava-Petržalka 
PSČ
85101 
Kód okresu
105 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
02 6241172 
Faxové číslo
 
Email
zsinternatna@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri ŠI - 932 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2018-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100018236 
Eduid kmeňové
100018232 
Kód kmeňový
051278154