Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710269943 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710268998 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy 
Skrátený názov
EP-ZUŠ-Spojená škola 
Ulica
Námestie J.A. Baťu 198/1 
Obec
Svit - 523925 
Obec (názov)
Svit 
PSČ
05921 
Kód okresu
706 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0527755342 
Faxové číslo
 
Email
zs@zsmierusvit.edu.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2017-11-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00326607 
Eduid
100018265 
Eduid kmeňové
100018160 
Kód kmeňový
051102137