Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710270259 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
043684327 
Názov
Súkromná výdajná školská jedáleň 
Skrátený názov
Súkromná výdajná ŠJ 
Ulica
Veternicová 20 
Obec
Bratislava-Karlova Ves - 529397 
Obec (názov)
Bratislava-Karlova Ves 
PSČ
84105 
Kód okresu
104 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2018-01-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-01-31 
Formaz
101 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
43684327 
Eduid
100018298