Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710271000 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710260075 
Názov
Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčasť Súkromnej materskej školy 
Skrátený názov
Súkr.výd.šk.jed. pri MŠ 
Ulica
Námestie L. Svobodu 1 
Obec
Banská Bystrica - 508438 
Obec (názov)
Banská Bystrica 
PSČ
97517 
Kód okresu
601 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2018-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
331 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00165549 
Eduid
100018390 
Eduid kmeňové
100017282 
Kód kmeňový
710260075