Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710271298 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
051896109 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť SOŠ lesníckej 
Skrátený názov
Školská jedáleň 
Ulica
Kollárova 10 
Obec
Prešov - 524140 
Obec (názov)
Prešov 
PSČ
08001 
Kód okresu
707 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0517465611 
Faxové číslo
 
Email
slspo@slspo.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ - 938 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2018-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37870475 
Eduid
100018407 
Eduid kmeňové
100018405 
Kód kmeňový
051896109