Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274106 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710274173 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy 
Skrátený názov
SŠ - EP ZŠ 
Ulica
Višňová 1755 
Obec
Malinovo - 508071 
Obec (názov)
Malinovo 
PSČ
90045 
Kód okresu
108 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45955102 
Faxové číslo
 
Email
zahradnicka.malinovo@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná škola - 211 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36063606 
Eduid
100018677 
Eduid kmeňové
100018666 
Kód kmeňový
052585212